II Opolskie Forum Wolontariatu

"Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas" F. Edwards

źródło: www.opolskie.pl

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Wolontariusza Samorząd Województwa Opolskiego podziękował tym wszystkim, którzy w swoim społecznym działaniu kierują się dobrem drugiego człowieka.

Spotkanie, organizowane przez Fundację Małe Wielkie Drobiazgi, było okazją do wyróżnienia organizacji, a także przyznania indywidualnych podziękowań dla szczególnie zaangażowanych wolontariuszy. Podczas Forum podsumowano także wolontariat w województwie opolskim w bieżącym roku. Rozmawiano o doświadczeniach organizacji pozarządowych, ich problemach, przemyśleniach i zamierzeniach na przyszłość. Wszystko, aby lepiej rozumieć i wspierać potrzeby organizacji w przyszłości.

źródło: www.opolskie.pl

Podziękowania trafiły również do osób zaangażowanych w działalność Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.