SPOTKANIE KOMISJI SZKOLENIOWEJ WOPR

W dniach 9-10.09.2023 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia WOPR w Tamie zebrała się Komisja Szkoleniowa WOPR.

W pracach komisji wzięli udział instruktorzy z całej Polski w tym z Opolskiego WOPR.

Prace dotyczyły:

* centralnych szkoleń specjalistycznych;

* podnoszenia jakości szkoleń w jednostkach terenowych;

* nowych trendów w ratownictwie wodnym;