Sternik motorowodny PZMWiNW-szkolenie w Turawie

OR WOPR w Opolu organizuje szkolenie przygotowujące do egzaminu na patent/stopień sternik motorowodny PZMWiNW. Szkolenie rozpoczynamy w dniu 19 marca 2022 r. (sobota) o godz. 13.00, na Stanicy WOPR Województwa Opolskiego nad Jeziorem Dużym w Turawie. Zgłoszenie udziału w szkoleniu prosimy kierować tel. nr: 602 531 159, lub nr: 604 660 115 (instr. Andrzej) lub na adres e-mail: szkolenia@opolskiewopr.pl Przypominamy, że patent sternika motorowodnego jest jednym z uprawnień wymaganych ustawą dla kompetencji ratownika wodnego.