Gościna Pana Zbigniewa Kubalańca

W poniedziałek (24.08.2020 r.) 

na stanicy WOPR Województwa Opolskiego

w Turawie  gościliśmy Pana Zbigniewa KUBALAŃCA

Wicemarszałka Województwa Opolskiego

Tematem naszych rozmów była analiza potrzeb w zakresie poprawy

bezpieczeństwa nad wodą w województwie Opolskiem

Spotkanie było również okazją do wymiany spostrzeżeń, dotyczących zmieniających

się preferencji Opolan  w spędzaniu czasu nad wodą –

w tym nowych wyzwań dla WOPR Województwa Opolskiego.

Bardzo dziękujemy za wizytę i zapraszamy ponownie.