Młodszy ratownik

MŁODSZY RATOWNIK WOPR

kurs przygotowujący do szkolenia ratowników wodnych

w WODNYM OCHOTNICZYM POGOTOWIU RATUNKOWYM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Kurs MŁODSZY RATOWNIK WOPR jest szkoleniem organizacyjnym w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym Województwa Opolskiego. Oferta programowa kursu przeznaczona jest w szczególności dla młodzieży szkolnej, w wieku od 12 do 15 lat (która nie ukończyła 15 roku życia). Kurs jest pierwszym elementem edukacji z zakresu technik ratownictwa wodnego i ma na celu zachęcić i przygotować młodzież szkolną do uczestnictwa w szkoleniu ratownika wodnego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.

Przedmioty i tematy zajęć dydaktycznych przewidzianych dla kursu MŁODSZY RATOWNIK WOPR są zgodnie z uchwałami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i wytycznymi International Life Saving Federation- organizacji wyznaczającej standardy wyszkolenia ratownika wodnego.

Program kursu MŁODSZY RATOWNIK WOPR
Regulamin organizacyjny kursu MŁODSZY RATOWNIK WOPR