Tematy Naszych Ratowników: -Pismo złożone przez K. Kardasińskiego

Zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych, WOPR Województwa Opolskiego, jako podmiot uprawniony, posiadający zgodę ministra
spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego, na podstawie Art 14 ust. 1 pkt 4 tej
ustawy jest zobligowane do ujawniania zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na
obszarach wodnych. Mając powyższe na uwadze nie możemy pominąć milczeniem zgłaszanych nam
przez jednego z ratowników wodnych problemów, które mogą być źródłem takich zagrożeń.
W dniu 13 stycznia br. ratownik wodny, pan Krzysztof Kardasiński, złożył do Biura Zarządu WOPR
Województwa Opolskiego zawiadomienie o permanentnym naruszaniu przepisów mających
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo prawne ratowników wodnych oraz bezpieczeństwo osób
korzystających z kąpieli na pływalni Wodna Nuta w Opolu. Do zawiadomienia załączył szereg pism
kierowanych w tej sprawie do kierownika Wodnej Nuty, dyrektora MOSiR, a nawet Prezydenta
Miasta Opola. Reakcją na zgłaszane nieprawidłowości było nieprzedłużenie przez MOSiR Opole
zawartej z panem Krzysztofem Kardasińskim do 31 grudnia 2022 r. umowy o pracę.
Jak wynika z narracji pana Krzysztofa Kardasińskiego zagrożenie bezpieczeństwa na pływalni Wodna
Nuta jest realne. Dlatego zamieszczamy na naszej stronie internetowej cały przekazany nam materiał.
Być może znajdą się inni zatrudnieni na obiektach MOSiR ratownicy wodni, którzy zechcą zabrać głos
w tej sprawie. Na życzenie gwarantujemy anonimowość.

Zbigniew Szorc
Prezes WOPR Województwa Opolskiego

treść dokumentu w dokumencie pdf: