WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OR WOPR OPOLE

ZAWIADOMIENIE O WYBORACH

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

ODDZIAŁU REJONOWEGO WOPR W OPOLU

Zarząd Oddziału Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Opolu informuję, iż zgodnie z uchwałami WOPR Województwa Opolskiego i OR WOPR Opole w sprawie ordynacji wyborczej, Walne Zebranie Członków oddziału odbędzie się w dniu 04 grudnia 2022 r. o godzinie 09.30 w sali konferencyjnej „Zajazdu  U Dziadka” w Opolu przy ul. Strzeleckiej 55.

W Walnym Zebraniu uczestniczyć mogą wszyscy członkowie WOPR Województwa Opolskiego Oddziału Rejonowego WOPR w Opolu, którzy ukończyli 16 lat, mają opłacone składki na rok 2022, oraz członkowie władz wojewódzkich WOPR i zaproszeni goście. Każdy uczestnik Walnego Zebrania musi posiadać przy sobie ważną legitymację członkowską WOPR. 

Walne Zebranie dokona wyboru nowych władz oddziału na kadencje na lata 2022-2027.

za Zarząd OR WOPR w Opolu

Prezes OR WOPR w Opolu

Dariusz Krawiec

PROJEKT PORZĄDEK OBRAD

Walnego Zebrania Oddziału Rejonowego WOPR w Opolu w dniu 04 grudnia 2022 r.

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Wybór Komisji Mandatowej.
 4. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Mandatowej.
 5. Zatwierdzenie porządku obrad.
 6. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zebrania.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Wybór Komisji Wyborczej.
 9. Wystąpienie Prezesa ustępującego Zarządu.
 10. Wręczenie wyróżnień i odznaczeń.
 11. Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej
 12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 13. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Zgłaszanie kandydatur na Prezesa Oddziału.

 1. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybory Prezesa Oddziału Rejonowego WOPR w Opolu.
 4. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

Zgłaszanie kandydatur do władz  Oddziału.

 1. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej Oddziału.
 4. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

Zgłaszanie kandydatur na delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego.

 1. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Wyborczej.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybory delegatów na Zjazd WOPR Województwa Opolskiego.
 4. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Zatwierdzenie uchwał(y) Walnego Zebrania.
 7. Ukonstytuowanie się Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Dyscyplinarnej.
 8. Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Oddziału Rejonowego WOPR w Opolu.
 9. Zakończenie Walnego Zebrania Oddziału Rejonowego WOPR w Opolu.

Opole, 04 grudnia 2022 r.