Informacja o przyczynach rozwiązania OP WOPR w Brzegu