OGŁOSZENIE

W związku z trwającą epidemią COVID-19 oraz brakami kadrowymi wśród personelu medycznego Wojewoda Opolski zwrócił się do nas z prośbą o wykaz ratowników KPP deklarujących chęć uczestniczenia w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach oddelegowania do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Kto może się zgłaszać i na jakich warunkach:

  • ratownik KPP po co najmniej po 1 dawce szczepionki;
  • NIE JEST TO WOLONTARIAT -> delegacja płatna;
  • TERMIN ZGŁASZANIA: 30.04.2021 do godz. 10.00;
  • SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA: V-ce Prezes Zarządu WOPR Województwa Opolskiego Dariusz Krawiec (tel.: 602 531 159)