Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

11 lutego w Europie obchodzony jest Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112.

Dzień ten został ustanowiony przez Unię Europejską, aby promować istnienie oraz właściwe użycie ogólnoeuropejskiego numeru alarmowego 112.

Czym jest numer 112?

 • 112 to numer alarmowy;
 • Jest bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej;
 • Jest dostępny zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych;
 • Numer alarmowy 112 można wybrać w telefonie nieposiadającym karty SIM;
 • Numer alarmowy 112 odbierany jest w Centrach Powiadamiania Ratunkowego przez operatorów numerów alarmowych;
 • Numer alarmowy 112 został wprowadzony uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku i usankcjonowany Dyrektywą 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej).
 • W wielu krajach, także w Polsce 112 nie zastępuje dotychczasowych krajowych numerów alarmowych, ale działa obok nich;
 • Jedynie Dania, Finlandia, Holandia, Portugalia, Szwecja, Malta i Rumunia wybrały 112 jako główny krajowy numer alarmowy;
 • 112 stosuje się również w niektórych krajach spoza UE, takich jak Szwajcaria, Kuwejt, Zimbabwe i RPA.

Kiedy dzwonić pod numer 112?

Zgłoszenie o charakterze alarmowym to informacja o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia nagłej sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia:

 • utrata przytomności, urazy, bóle;
 • wypadek nad wodą; wypadek drogowy, kolizja;
 • uszkodzenie ciała, złe samopoczucie;
 • pożar, miejscowe zagrożenie;
 • przemoc domowa, uszkodzenie mienia, groźby karalne;
 • zgon, próba samobójcza, zaginięcie osób;
 • przestępstwo seksualne, narkotykowe;
 • podłożenie materiałów wybuchowych, nielegalne posiadanie broni;

Kiedy NIE dzwonić pod numer 112?

Numeru alarmowego 112 nie należy używać w momencie, gdy nie nastąpiło zagrożenie dla zdrowia, życia lub mienia. Pamiętaj, że:

 • Nie należy dzwonić, aby zgłosić zdarzenie, które nie miało miejsca;
 • Numer 112 nie jest informacją telefoniczną;
 • Numer 112 nie służy do informowania o złym stanie drogi;
 • Numer 112 nie jest informacją przewoźników komunikacyjnych;
 • Numer 112 nie jest centralą telefoniczną;
 • Numer 112 nie służy do zamawiania taksówki, pizzy i kwiatów.

Pamiętaj!

Kiedy dzwonisz na numer alarmowy 112 bez uzasadnionej przyczyny blokujesz linię telefoniczną, z której być może w danej chwili chce skorzystać ktoś kto właśnie potrzebuje pomocy.

Pomyśl – kiedyś i Ty możesz się znaleźć w niebezpieczeństwie!!

Jak dzwonić na numer 112?

 • Gdy znajdujesz się w sytuacji nagłego zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bądź gdy jesteś świadkiem takiej sytuacji, niezwłocznie wybierz numer alarmowy 112 i czekaj aż usłyszysz głos operatora; 
 • W chwili, gdy zgłaszasz sytuację, która zagraża życiu, zdrowiu, mieniu bądź środowisku powinieneś być jej świadkiem. Znacznie to pomoże w dokładnej lokalizacji zdarzenia, ponadto pomoże w uzyskaniu dodatkowych informacji, które są zwykle niezbędne do prawidłowej obsługi zgłoszenia;
 • Krótko opisz zdarzenie lub sytuację, której jesteś świadkiem, podaj swoje imię i nazwisko jeśli operator Cię o to poprosi; 
 • Szybko odpowiadaj na zadawane przez operatora pytania. Pomoże to w odpowiedniej klasyfikacji i obsługi zgłoszenia alarmowego; 
 • Może się zdarzyć, że operator wyda Ci pewne polecenia. Wykonuj je niezwłocznie po otrzymaniu; 
 • Nie kończ połączenia zanim operator nie zbierze wszystkich informacji o zdarzeniu, które zgłaszasz; 
 • Jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, ponownie wykonaj połączenie na numer alarmowy 112; 
 • Staraj się o chwilowe nie korzystanie z telefonu, z którego wykonywałeś zgłoszenie na wypadek, gdyby operator potrzebował zweryfikować podane przez Ciebie informacje, bądź je uzupełnić.