Szczepienia COVID-19

Wszyscy czynni ratownicy wodni z Województwa Opolskiego, którzy chcą się zaszczepić przeciw COVID-19 w grupie 1 C proszeni są o kontakt z V-ce Prezes Zarządu WOPR Województwa Opolskiego Dariuszem Krawcem. Telefon: 602 531 159

Czynnym ratownikiem wodnym jest ratownik wykonujący zadania (pracujący, dyżurujący) na wyznaczonym obszarze wodnym, realizujący inne zabezpieczenia obszarów wodnych oraz pełniący dyżur w ramach zapewnieni stałej gotowości ratowniczej w ramach stałych dyżurów ratowników wodnych.

~JM~